Kết quả tìm kiếm cho "cao h������������������n"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 

Cập Nhật 24-08-2021

Các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến; quán triệt sâu sắc các văn bản mới của Trung ương.

Tag: Khai mạc, HN Tỉnh uỷ, bất thường, bàn kế hochj phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP