Kết quả tìm kiếm cho "chủ nghĩa dân tuý"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 29796

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Sáng tạo lý luận của Đảng từ thực tiễn đổi mới

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Sáng tạo lý luận của Đảng từ thực tiễn đổi mới 

Cập Nhật 16-06-2021

Về thực hiện thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa...

Tag: kinh tế, thị trường, định hướng, xã hội, chủ nghĩa

Chủ nghĩa xã hội và sự giải quyết những vấn đề thực tiễn

Chủ nghĩa xã hội và sự giải quyết những vấn đề thực tiễn 

Cập Nhật 06-06-2021

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”...

Tag: hưởng ứng, Bài viết, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, con đường, Chủ nghĩa, Xã hội

Những điều căn dặn từ mùa xuân cuối cùng của người

Những điều căn dặn từ mùa xuân cuối cùng của người 

Cập Nhật 29-12-2018

Đã 50 năm Người căn dặn chúng ta về Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (CNCN).

Tag: đạo đức, cách mạng, quét sạch, chủ nghĩa, cá nhân

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi chống lại chủ nghĩa bảo hộ

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi chống lại chủ nghĩa bảo hộ 

Cập Nhật 05-11-2018

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, hợp tác là điều cần thiết để đối mặt với thách thức và các mối đe dọa.

Tag: Tập Cận Bình, chủ nghĩa bảo hộ, thế giới, chống lại

Chỉ dẫn của V.I. Lênin về xây dựng Đảng và Nhà nước 

Cập Nhật 21-04-2017

V.I. Lênin, lãnh tụ thiên tài, “người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác-Ăngghen. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”.

Tag: V.I. Lênin, chủ nghĩa Mác-Ăngghen, xây dựng Đảng

4 nền kinh tế lớn của EU lên kế hoạch giải quyết Brexit

4 nền kinh tế lớn của EU lên kế hoạch giải quyết Brexit 

Cập Nhật 06-03-2017

Lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất châu Âu ngày 6/3 có cuộc gặp tại cung điện Versailles ở Pháp, nhằm tìm cách tăng cường một Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với việc Anh rời khỏi khối và chủ nghĩa dân túy trỗi dậy.

Tag: giải quyết, EU, Brexit

Chữ nghĩa ngày xuân biểu tượng tâm hồn Việt

Chữ nghĩa ngày xuân biểu tượng tâm hồn Việt 

Cập Nhật 29-01-2017

Dân tộc ta vốn nền văn hiến đã lâu, yêu cái chữ, trọng nhân nghĩa, học hành. Trong nhà nhiều khi không có của cải đáng kể, song ở phòng khách hay nơi làm việc lại luôn thấy những bức tranh chữ, câu đối, thơ phú với vô vàn lời hay - ý đẹp.

Tag: chữ nghĩa, tiếng Việt, biểu tượng, xuân

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Cập Nhật 09-10-2015

(TTH) - Sau khi nghiên cứu Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung của dự thảo. Tuy nhiên, tôi nhận thấy việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý ở một số câu, đoạn văn trong dự thảo, đặc biệt ở Mục XIV “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” của còn chưa phù hợp. Tôi xin mạnh dạn đóng góp ý kiến về Mục XIV của dự thảo như sau:

Cách mạng Việt Nam trong hàng ngũ Đồng minh góp sức chiến thắng chủ nghĩa phát xít

Cách mạng Việt Nam trong hàng ngũ Đồng minh góp sức chiến thắng chủ nghĩa phát xít 

Cập Nhật 09-05-2015

(TTH) - Trong những năm 1941 - 1945, Hồ Chí Minh đã nỗ lực đặt mối liên hệ với Đồng minh, để cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam hòa nhập và trở thành một phần trong cuộc đấu tranh chung của toàn nhân loại chống chủ nghĩa Phát xít.

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” 

Cập Nhật 18-04-2012

(TTH) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nêu rõ: “…Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP