Kết quả tìm kiếm cho "dân làm gốc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 28202

Giữ vững nguyên tắc trong bài học “lấy dân làm gốc”

Giữ vững nguyên tắc trong bài học “lấy dân làm gốc” 

Cập Nhật 07-04-2021

Đảng ta đã rút ra các bài học, trong đó có bài học thứ hai: “Phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc...

Tag: giữ vững nguyên tắc, bài học, lấy dân làm gốc

Cùng nông dân làm giàu

Cùng nông dân làm giàu 

Cập Nhật 11-12-2020

Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) đã xuất hiện nhiều gương điển hình nông dân với những mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững.

Tag: nông dân, làm giàu, sản xuất, kinh doanh, kinh tế

Lấy người dân làm chủ thể, đảm bảo đời sống dân sinh – Kỳ 2: Lấy dân làm gốc

Lấy người dân làm chủ thể, đảm bảo đời sống dân sinh – Kỳ 2: Lấy dân làm gốc 

Cập Nhật 10-08-2019

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, việc đảm bảo các nguyện vọng chính đáng của người dân sau khi “chuyển khẩu” là điều mà các cấp chính quyền cần tập trung làm tốt để ổn định tư tưởng, đời sống cho họ.

Tag: xác định, ranh giới, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị

Học tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Bác

Học tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Bác 

Cập Nhật 24-01-2019

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân, Đảng ta đã đề ra chủ trương phải: Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và nâng cao trách nhiệm với Nhân dân.

Tag: tư tưởng, học Bác, trọng dân, Nhân dân

Bài học “lấy dân làm gốc” ở Phú Diên

Bài học “lấy dân làm gốc” ở Phú Diên 

Cập Nhật 30-11-2018

Sau thời gian Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc vận động, tuyên truyền, gần 100 hộ dân chuyên khai thác rong câu bằng thuyền máy ở xã Phú Diên (Phú Vang) đã chuyển đổi nghề...

Tag: bài học, dân làm gốc, Phú Diên

Lòng dân, bài học không cũ – bài 2: Không để “mất” dân 

Cập Nhật 13-10-2018

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “mất dân là mất tất cả”, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy luôn thực hiện xuyên suốt quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc...

Tag: lòng dân, tư tưởng Hồ Chí Minh, Thị ủy Hương Thủy

Cách mạng Tháng Tám: Cuộc cách mạng của lòng dân

Cách mạng Tháng Tám: Cuộc cách mạng của lòng dân 

Cập Nhật 19-08-2018

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã thể hiện sức mạnh của lòng dân, về bài học đại đoàn kết, lấy dân làm gốc.

Tag: Cách mạng Tháng Tám, cách mạng, lòng dân

"Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân"

"Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân" 

Cập Nhật 31-08-2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm một điều mà chưa có lãnh tụ nào trên thế giới từng làm. Đó chính là một biểu hiện sinh động nhất về phong cách trọng dân, thương dân, lấy dân làm gốc của Bác.

Tag: Bác Hồ, trọng dân, thương dân, lấy dân làm gốc

Trọng dân, thương dân, lấy dân làm gốc

Trọng dân, thương dân, lấy dân làm gốc 

Cập Nhật 31-08-2017

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập.

Tag: Trọng dân, thương dân, dân, gốc

Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân làm gốc”

Đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “dân làm gốc” 

Cập Nhật 06-09-2016

Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự vì lợi ích của nhân dân, phát huy mọi nguồn lực, sức sáng tạo của Nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân.

Tag: Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, Nhân dân, lợi ích của Nhân dân

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP