Kết quả tìm kiếm cho "g��i th���u s��� 25"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thời gian 

Cập Nhật 16-12-2014

(TTH) - Ông, một nhà nghiên cứu Huế được nhiều người biết tiếng. Bước chân vào con đường học thuật chậm, nhưng chắc. Ông nghiên cứu công trình nào ra công trình ấy. Xuất bản đều, và hầu như rất ít bị phản ứng. Một vài lần cùng đồng nghiệp đến thăm nhà, chúng tôi chắp tay bái phục cung cách làm việc của ông. Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng. Tài liệu nào ở đâu, nhắm mắt, ông cũng có thể lấy được. Các công trình nghiên cứu đều được ông lên kế hoạch từ trước, cái gì làm ngay, cái gì để; cái gì mang tính “thời vụ”, cái gì thuộc loại dài hơi… Cứ như tất cả đều được lập trình sẵn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP