Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6830

Giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 07-05-2017

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là động thái tiếp theo nhằm cụ thể hóa quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong công cuộc giảm nghèo tại địa phương.

Tag: giảm nghèo, bền vững, nâng cao thu nhập

Đa dạng phương cách giảm nghèo

Đa dạng phương cách giảm nghèo 

Cập Nhật 05-05-2017

Một trong những định hướng lớn và mới trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 là tăng dần sự chủ động tiếp cận các chính sách về giảm nghèo đối với người nghèo, nhất là về vay vốn sản xuất, phát huy tính tự lực, tự cường trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội, tránh cho hộ nghèo tâm lý ỷ lại.

Tag: đa dạng, giảm nghèo, chính sách

Quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo

Quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo 

Cập Nhật 10-01-2017

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia bày tỏ quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo mà Quốc hội đã giao trong giai đoạn 2016-2020.

Tag: quyết tâm, đạt, vượt, chỉ tiêu, giảm nghèo

Thách thức giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc

Thách thức giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc 

Cập Nhật 15-12-2016

Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thực sự là cơ hội để các huyện miền núi như Nam Đông, A Lưới thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững.

Tag: Thách thức, giảm nghèo, miền núi, Nam Đông, A Lưới, đồng bào, dân tộc

Chống tái nghèo để giảm nghèo bền vững

Chống tái nghèo để giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 15-11-2016

Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, toàn tỉnh có 23.600 hộ nghèo. Tuy nhiên, do nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo cũng như ý thức và khả năng làm ăn của người dân còn hạn chế nên nguy cơ tái nghèo cao.

Tag: nguồn lực, hỗ trợ, công tác, tái nghèo, giảm nghèo bền vững

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững

Huy động nguồn lực giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 26-10-2016

Chương trình giảm nghèo bền vững không chỉ giải quyết vấn đề dân sinh, mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng...

Tag: Chương trình, huy động, nguồn lực, giảm nghèo, bền vững

Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh

Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh 

Cập Nhật 10-10-2016

Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tag: phối hợp, thực hiện, giảm nghèo, bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh

Gần 48.400 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Gần 48.400 tỷ đồng cho giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

Cập Nhật 04-09-2016

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với tổng kinh phí thực hiện là 48.397 tỷ đồng.

Tag: Bệnh viiện, Bảo hiểm y tế, Giảm nghèo, Nước sinh hoạt, Quyết định số 1722/QĐ-TTg

Hạn chế chồng chéo trong chính sách giảm nghèo

Hạn chế chồng chéo trong chính sách giảm nghèo 

Cập Nhật 25-07-2016

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Tag: chồng chéo, chính sách, giảm nghèo

Phú Lộc dồn sức giảm nghèo 

Cập Nhật 14-03-2016

Gần đây, Phú Lộc đã dồn sức cho công tác giảm nghèo để nâng dần chất lượng sống của người dân.

Tag: Phú Lộc, công tác, giảm nghèo, chất lượng sống, người dân

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP