Kết quả tìm kiếm cho "kỷ luật của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 45007

Không lạm dụng “rút kinh nghiệm” trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm 

Cập Nhật 26-11-2019

Bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm minh, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, lấy lại và củng cố niềm tin...

Tag: kỷ luật cán bộ, đảng viên, sai phạm

Kiện toàn đội ngũ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Kiện toàn đội ngũ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng 

Cập Nhật 31-10-2019

Thời gian tới, các cấp đảng bộ sẽ tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tag: kiện toàn, đội ngũ, siết chặt, kỷ cương, kỷ luật, của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng 

Cập Nhật 15-10-2019

Điều lệ vắn tắt của Đảng tháng 10/1930 ghi rõ: "Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc".

Tag: Công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Kỷ luật những đảng viên sai phạm

Kỷ luật những đảng viên sai phạm 

Cập Nhật 04-10-2019

Sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và lực lượng chức năng đã đi đến kết luận những sai phạm của từng cá nhân đảng viên đúng theo quy định.

Tag: Nhà công sản, 135 Huỳnh Thúc Kháng, kỷ luật các đảng viên liên quan, UBKT Tỉnh ủy

Trao chứng chỉ cho 58 học viên tham gia lớp bồi dưỡng về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Trao chứng chỉ cho 58 học viên tham gia lớp bồi dưỡng về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 

Cập Nhật 25-09-2019

Trong thời gian 3 ngày (23 đến 25/9), 58 học viên là những người làm công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng ở các cấp được học tập, nghiên cứu sâu 6 chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ của mình.

Tag: Bế giảng, lớp bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong Đảng, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Phân biệt kỷ luật của Đảng và xử lý theo pháp luật

Phân biệt kỷ luật của Đảng và xử lý theo pháp luật 

Cập Nhật 20-02-2019

Chúng ta luôn chờ đợi, tin tưởng vào cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, nhưng không thể vì bức xúc mà đòi hỏi bỏ quy định của pháp luật.

Tag: phân biệt, kỷ luật của Đảng, xử lý theo pháp luật

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng 

Cập Nhật 23-01-2019

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tag: Công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Cập Nhật 26-09-2018

Ngày 26/9, Huyện ủy Phú Vang khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tag: bồi dưỡng, nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát

Triển khai quy định thi hành công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

Triển khai quy định thi hành công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng 

Cập Nhật 30-08-2016

Quán triệt, triển khai quy định thi hành Chương 7 và Chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tag: Triển khai, quy định thi hành, công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

Tăng cường kỷ luật của Đảng 

Cập Nhật 16-01-2014

(TTH) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã chỉ rõ: “Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi, đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP