Kết quả tìm kiếm cho "kh������a XII"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân 

Cập Nhật 06-06-2017

Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Tag: Nghị quyết, Hội nghị Trung ương 5, kinh tế tư nhân

Hậu Đại hội, các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII giữ trọng trách gì?

Hậu Đại hội, các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII giữ trọng trách gì? 

Cập Nhật 01-02-2016

Từ truyền thống các nhiệm kỳ trước và yêu cầu ở khóa này, có thể thấy khá rõ những vị trí do các uỷ viên Bộ Chính trị nắm giữ.

Tag: Đại hội đảng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP