Kết quả tìm kiếm cho "kh��a XIII"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Các mục tiêu đề ra hoàn toàn khả thi

Các mục tiêu đề ra hoàn toàn khả thi 

Cập Nhật 08-11-2020

Một trong những điểm mới được xem như đột phá của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đề ra mục tiêu phát triển dài hạn không chỉ một nhiệm kỳ mà có tầm nhìn đến năm 2030, 2045.

Tag: mục tiêu, hoàn toàn, khả thi

Đánh giá cao về tính dự báo, tính khả thi của Bộ luật Dân sự sửa đổi

Đánh giá cao về tính dự báo, tính khả thi của Bộ luật Dân sự sửa đổi 

Cập Nhật 09-06-2015

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 9/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; nghe Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP