Kết quả tìm kiếm cho "kho��a XII"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 200

Học Bác để làm nhiều việc tốt

Học Bác để làm nhiều việc tốt 

Cập Nhật 25-08-2022

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng...

Tag: học Bác, làm nhiều, việc tốt

Chống tiêu cực, chặn mầm tham nhũng: Đồng lòng diệt giặc 'nội xâm'

Chống tiêu cực, chặn mầm tham nhũng: Đồng lòng diệt giặc 'nội xâm' 

Cập Nhật 23-06-2022

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ phải kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) bằng các giải pháp mạnh mẽ.

Tag: Chống tiêu cực, chặn mầm, tham nhũng, đồng lòng, diệt giặc, 'nội xâm'

Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XII với 6 lĩnh vực

Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XII với 6 lĩnh vực 

Cập Nhật 27-04-2022

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Tag: sáng tạo kỹ thuật, hội thi, lần XII, liên hiệp, các hội khoa học kỹ thuật

Bầu các chức danh HĐND, UBND huyện A Lưới

Bầu các chức danh HĐND, UBND huyện A Lưới 

Cập Nhật 16-06-2021

Ông Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XI tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XII...

Tag: HĐND huyện A Lưới, kỳ họp thứ nhất, bầu cử, UBND huyện A Lưới, họp HĐND

Niềm tin & hy vọng

Niềm tin & hy vọng 

Cập Nhật 29-04-2021

Những thành tựu phát triển đất nước, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng...

Tag: xây dựng Đảng, niềm tin, hy vọng

52 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện A Lưới khóa XII

52 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện A Lưới khóa XII 

Cập Nhật 17-04-2021

Tỷ lệ cơ cấu: Đại biểu nữ 25 người (48,07%); đại biểu ngoài Đảng 4 người (7%); đại biểu người dân tộc thiểu số 30 người (57,4%)...

Tag: Hiệp thương, bầu cử, A Lưới, UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới, hội nghị

Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII 

Cập Nhật 18-03-2021

Dịp này, ban tổ chức cũng triển khai một số điểm mới của Luật Công chức, Viên chức sửa đổi năm 2019.

Tag: Công đoàn, viên chức, tập huấn, điều lệ

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII 

Cập Nhật 28-01-2021

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Tag: Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương, khoá XII, báo cáo, công tác nhân sự khoá XIII

Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ khóa XII 

Cập Nhật 26-01-2021

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng phức tạp, phát sinh.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương, thi hành kỷ luật, 10 tổ chức Đảng, nhiệm kỳ, khóa XII

Khai mạc Đại hội XIII: Nhiều vấn đề mới, nổi bật trong định hướng phát triển đất nước

Khai mạc Đại hội XIII: Nhiều vấn đề mới, nổi bật trong định hướng phát triển đất nước 

Cập Nhật 26-01-2021

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tag: đại hội đảng, khai mạc, Bộ Chính trị, Tổng Bí Thư, Đảng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP