Kết quả tìm kiếm cho "luân chuyển cán bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 33727

Luân chuyển cán bộ về cơ sở

Luân chuyển cán bộ về cơ sở 

Cập Nhật 22-06-2020

Điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở đã góp phần tạo luồng sinh khí mới trong phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương ở Quảng Điền.

Tag: luân chuyển, cán bộ, cơ sở

Trưởng thành qua cơ sở

Trưởng thành qua cơ sở 

Cập Nhật 09-10-2018

Công tác luân chuyển cán bộ trong diện quy hoạch về cơ sở mang lại hiệu quả lớn trong việc nắm bắt tình hình thực tế, khó khăn và tích lũy kinh nghiệm...

Tag: luân chuyển, cán bộ, quy hoạch

Luân chuyển cán bộ: Hiệu quả nhiều mặt

Luân chuyển cán bộ: Hiệu quả nhiều mặt 

Cập Nhật 08-10-2018

Việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và mạnh dạn bố trí, sử dụng cán bộ trẻ ở A Lưới đã khắc phục được tư tưởng bảo thủ, trì trệ, tạo cơ hội để cán bộ phấn đấu vươn lên...

Tag: luân chuyển cán bộ, A Lưới, cán bộ lãnh đạo

Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ 

Cập Nhật 10-10-2017

Công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tag: Quy định, Bộ Chính trị, luân chuyển, cán bộ

Luân chuyển cán bộ cấp phường: Năng lực được phát huy

Luân chuyển cán bộ cấp phường: Năng lực được phát huy 

Cập Nhật 06-07-2017

Lần đầu tiên, Thành ủy Huế tiến hành luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt cấp phường và bước đầu đã tạo được những chuyển biến tốt trong công tác lãnh...

Tag: luân chuyển, cán bộ, cấp phường, năng lực, phát huy

Hiệu quả từ luân chuyển cán bộ

Hiệu quả từ luân chuyển cán bộ 

Cập Nhật 23-02-2017

Việc điều động, luân chuyển cán bộ ở Quảng Điền tạo bước chuyển cơ bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tag: bước chuyển luân chuyển, cán bộ

Hiệu quả từ luân chuyển cán bộ ở A Lưới

Hiệu quả từ luân chuyển cán bộ ở A Lưới 

Cập Nhật 17-07-2016

Công tác luân chuyển cán bộ ở A Lưới đã phát huy được năng lực, sở trường và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tag: hiệu quả, luân chuyển, cán bộ, A Lưới, Quốc Tuấn

Chuyển biến tích cực từ công tác luân chuyển cán bộ

Chuyển biến tích cực từ công tác luân chuyển cán bộ 

Cập Nhật 21-11-2015

(TTH) - Gần đây, công tác luân chuyển cán bộ được thành phố Huế (TP. Huế) quan tâm. Ðội ngũ cán bộ sau khi được luân chuyển, bố trí vào một số chức danh chủ chốt đều trưởng thành nhanh hơn, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Phú Vang

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Phú Vang 

Cập Nhật 10-10-2015

(TTH) - Việc luân chuyển cán bộ ở Phú Vang đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Luân chuyển cán bộ - một nội dung quan trọng trong công tác đổi mới cán bộ 

Cập Nhật 12-07-2012

(TTH) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) đã nêu rõ: “Thực hiện chủ trương luân chuyên cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và địa phương; cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên giữ một chức vụ lãnh đạo ở một đơn vị không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành và địa phương”. Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết: “Về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý” như một khâu đột phá có tính chiến lược để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới của đất nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP