Kết quả tìm kiếm cho "n��� qu��i"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Lời hiệu triệu còn vang

Lời hiệu triệu còn vang 

Cập Nhật 18-08-2016

Ngày 18/8/1945, trước tình thế cách mạng đã cấp bách, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa, trong đó nói rõ: “Hỡi đồng bào yêu quí! Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến.

Tag: Lời hiệu triệu, Trần Trọng Hướng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP