Kết quả tìm kiếm cho "n��n gi���"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Các vị Bộ trưởng đã chia sẻ gì sau khi được Quốc hội phê chuẩn?

Các vị Bộ trưởng đã chia sẻ gì sau khi được Quốc hội phê chuẩn? 

Cập Nhật 29-07-2016

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ NN&PNTN đã chia sẻ những quyết tâm trong chương trình hành động của mình ở nhiệm kỳ mới.

Tag: thành viên chính phủ nhiệm kỳ mới, chương trình hành động, khó khăn vướng mắc, chỉ đạo điều hành, mục tiêu tiên quyết

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP