Kết quả tìm kiếm cho "officetel"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đề xuất bỏ khái niệm "officetel" để tránh biến tướng thành nhà ở

Đề xuất bỏ khái niệm "officetel" để tránh biến tướng thành nhà ở 

Cập Nhật 17-07-2020

Bộ Công an kiến nghị tăng cường quản lý nhà nước đối với "officetel", không phát triển thêm các dự án mới, không hợp thức hóa loại hình này thành nhà ở.

Tag: Đề xuất, bỏ khái niệm, officetel, biến tướng, thành nhà ở

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP