Kết quả tìm kiếm cho "quy chuẩn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8466

Bổ sung quy chuẩn xây dựng chung cư để đảm bảo an toàn không gian sống 

Cập Nhật 16-03-2019

Những quy chuẩn xây dựng đảm bảo an toàn là căn cứ để chủ đầu tư thực hiện, cơ quan chức năng giám sát và khách hàng soi chiếu khi tiếp nhận nhà.

Tag: Bổ sung, quy chuẩn xây dựng, chung cư, đảm bảo an toàn không gian sống

Quy chuẩn tôm chua Huế

Quy chuẩn tôm chua Huế 

Cập Nhật 01-12-2018

Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quan về màu sắc, mùi, vị, trạng thái, các chỉ tiêu lý hóa, giới hạn tối đa về hàm lượng kim loại nặng...

Tag: tôm chua, mắm tôm, quy chuẩn

"Cập nhật" các quy chuẩn về môi trường phù hợp thời đại mới

"Cập nhật" các quy chuẩn về môi trường phù hợp thời đại mới 

Cập Nhật 04-05-2018

Lý giải nguyên nhân cũng như tồn tại, yếu kém dẫn đến chất lượng môi trường ngày càng suy giảm...

Tag: quy chuẩn, môi trường, phù hợp, thời đại, mới

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng 

Cập Nhật 23-02-2018

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng với mục tiêu đến năm 2030...

Tag: hoàn thiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, xây dựng

Biển miền Trung đạt các quy chuẩn môi trường

Biển miền Trung đạt các quy chuẩn môi trường 

Cập Nhật 22-06-2017

Việc quan trắc nước biển tại bốn tỉnh miền Trung vẫn được tiếp tục và giao cho Trung tâm quan trắc môi trường của các tỉnh thực hiện tiếp theo kế hoạch quan trắc môi trường nước biển...

Tag: Biển miền Trung, đ quy chuẩn môi trường, sự cố môi trường

Quy chuẩn môi trường công nghiệp đã đến lúc cần phải thay đổi

Quy chuẩn môi trường công nghiệp đã đến lúc cần phải thay đổi 

Cập Nhật 01-10-2016

Việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam chưa sát thực tế cũng như việc tuân thủ các quy chuẩn còn hạn chế.

Tag: quy chuẩn môi trường, môi trường sản xuất công nghiệp, quản lý chất thải, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Đạt quy chuẩn để tắm biển, nuôi trồng thủy sản

Đạt quy chuẩn để tắm biển, nuôi trồng thủy sản 

Cập Nhật 22-08-2016

Nước biển tại 4 tỉnh miền Trung được xác định đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động du lịch biển, tắm biển và nuôi trồng thủy sản.

Tag: Công bố, hiện trạng, môi trường, biển, 4 tỉnh miền Trung, quy chuẩn, nuôi trồng, thủy sản

Nước thải của xí nghiệp xử lý chất thải vượt quy chuẩn cho phép đến 7,5 lần 

Cập Nhật 24-07-2016

Theo báo cáo của UBND thị xã Hương Thủy, kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành tại Xí nghiệp xử lý chất thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế...

Tag: nước thải, xí nghiệp, xử lý, quy chuẩn, đô thị Huế

Bát nháo cà phê pha trộn sao chưa có quy chuẩn chất lượng?

Bát nháo cà phê pha trộn sao chưa có quy chuẩn chất lượng? 

Cập Nhật 23-07-2016

Đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện và sớm ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn cà phê.

Tag: cảnh báo chất lượng cà phê, quy chuẩn chất lượng, kiểm tra liên ngành, đánh giá chất lượng của cà phê, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn?

60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn? 

Cập Nhật 10-07-2016

Tình trạng đa số doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn đã cho thấy còn nhiều vấn đề trong công tác quản lý, giám sát môi trường ở nước ta hiện nay.

Tag: chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đánh đổi lợi nhuận, bảo vệ môi trường, chọn lọc dự án, hạn chế phát triển ồ ạt

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP