Kết quả tìm kiếm cho "sức dân"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 20583

Dân vận khéo góp phần thành công trong xây dựng nông thôn mới

Dân vận khéo góp phần thành công trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 05-01-2020

“Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện Phong Điền triển khai linh hoạt, dựa vào sức dân.

Tag: dân vận khéo, nông thôn mới, góp phần, thành công, xây dựng

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 01-10-2019

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), hàng trăm hộ dân ở xã Phong Hòa (Phong Điền) đã tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất, ủng hộ tiền, đóng góp ngày công... xây dựng hạ tầng.

Tag: khơi sức dân, xây dựng, nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 22-05-2019

Với phong trào “Hiến đất làm công trình”, “Ánh sáng nông thôn mới”, “Giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao tiêu chí thu nhập”...

Tag: huy động, tiêu chí, sức dân, xây dựng, nông thôn mới

Tranh thủ sức dân

Tranh thủ sức dân 

Cập Nhật 05-11-2018

Nhờ thông suốt đường lối, chủ trương, người dân các thôn ở A Lưới đã tự bàn bạc thực hiện những phần việc của thôn một cách tự chủ, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Tag: tranh thủ, sức dân, thông suốt, đường lối, chủ trương

Những con đường nối lòng dân 

Cập Nhật 30-07-2018

Tạo sự đồng thuận, huy động được sức dân, phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) được Đảng ủy xã Phong Mỹ (Phong Điền) chỉ đạo, chọn làm nền tảng trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tag: con đường, lòng dân, sự đồng thuận, huy động, sức dân

Dân vận đi trước

Dân vận đi trước 

Cập Nhật 12-12-2017

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong phong trào “dân vận khéo” ở Quảng Điền góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tag: dân vận, đi, trước

Góp sức và khởi nghiệp

Góp sức và khởi nghiệp 

Cập Nhật 18-10-2017

Huy động sức dân là một trong những giải pháp hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Quảng Điền. Trong đó, vai trò của đoàn thanh niên ngày càng được khẳng định.

Tag: góp sức, khởi nghiệp, xây dựng, nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 04-05-2017

Ngoài huy động hàng chục tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công, A Lưới còn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tag: huy động, sức dân, nông thôn mới

Khơi nguồn lực, huy động sức dân

Khơi nguồn lực, huy động sức dân 

Cập Nhật 27-12-2015

Vận động, tập hợp sức dân xây dựng khối đại đoàn kết để hoàn thành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là mục tiêu của UBMTTQ Việt Nam thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền).

Tag: Đảng, Nhà nước, Nhân dân

Xã Quảng Vinh huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Xã Quảng Vinh huy động sức dân xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 29-03-2013

(TTH) - Phong trào xây dựng nông thôn mới ngày một gần gũi với người dân. Từ chỗ đứng ngoài phong trào, đến nay người dân ngày càng đóng góp tích cực hơn trong việc xây dựng nông thôn văn minh, giàu đẹp. Quảng Vinh là đơn vị được đánh giá cao vì đã huy động được sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP