Kết quả tìm kiếm cho "suy thoái tư tưởng chính trị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 41795

Nhân lên hành động đẹp

Nhân lên hành động đẹp 

Cập Nhật 13-01-2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Tag: Đảng bộ TP. Huế, phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức

Thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 29-08-2019

"Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…"...

Tag: tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Loại bỏ những kẻ cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị 

Cập Nhật 21-03-2019

Đảng ta đang chủ trương rà soát, sàng lọc để chấn chỉnh và loại bỏ những người không đủ phẩm chất chính trị trong Đảng. Đây là việc làm cần thiết nhằm siết chặt đội ngũ, củng cố vai trò, vị thế của Đảng trong lãnh đạo toàn xã hội.

Tag: cơ hội, suy thoái, tư tưởng, chính trị

Quy trình tiếp nhận, giải quyết biểu hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Quy trình tiếp nhận, giải quyết biểu hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống 

Cập Nhật 14-01-2019

Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tag: Tập huấn, tiếp nhận, giải quyết tố cáo, sự suy thoái, tập thể, cá nhân, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chống suy thoái về tư tưởng, chính trị 

Cập Nhật 08-05-2017

Đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Nhóm những biểu hiện suy thoái biến chất trên lĩnh vực này được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xếp lên hàng đầu.

Tag: tư tưởng, chính trị, chống suy thoái

Đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên

Đẩy mạnh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 03-02-2017

Kỷ niệm 87 năm Đảng ta ra đời (3/2/1930-3/2/2017), lòng mỗi chúng ta hướng về Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Tag: thành lập Đảng, 3/2, đảng viên, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ? 

Cập Nhật 05-11-2016

Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ý thức ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Tag: Hội nghị trung ương 4, xây dựng đảng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức

Ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến“: Phải đấu tranh cho thật trúng

Ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến“: Phải đấu tranh cho thật trúng 

Cập Nhật 15-10-2016

Nhiều ý kiến cho rằng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng, "tự diễn biến" phải đấu tranh cho thật trúng, đặc biệt những người có chức, có quyền.

Tag: nghị quyết Trung ương 4, hội nghị Trung ương 4 khóa XI, đảng viên, Đảng trong sạch, suy thoái tư tưởng chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền học Bác, khắc phục suy thoái về tư tưởng, đạo đức 

Cập Nhật 18-08-2016

Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8/2016 để thông tin một số tình hình trong nước, quốc tế thời gian gần đây và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Tag: Đẩy mạnh, tuyên truyền, học Bác, khắc phục, suy thoái, tư tưởng, đạo đức

Đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

Cập Nhật 14-01-2012

(TTH) - Ngày 13/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2012 đã diễn ra tại Đà Nẵng. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP