Kết quả tìm kiếm cho "tự phê bình"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 29321

Thẳng thắn phê bình và tự phê bình 

Cập Nhật 30-08-2017

Một trong những nhiệm vụ của người đảng viên mà Điều lệ Đảng đã quy định là:“Thường xuyên phê bình và tự phê bình, trung thực với Đảng”. Đây không phải là khẩu hiệu mà là nhiệm vụ mà mỗi đảng viên phải chấp hành. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ này cần phải đặt ra nghiêm túc và quyết liệt hơn.

Tag: thẳng thắn, phê bình, tự phê bình, xây dựng Đảng

Phê bình hiệu quả là phê bình có ích

Phê bình hiệu quả là phê bình có ích 

Cập Nhật 05-04-2017

Sinh thời, khi bàn về các vấn đề xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc phê bình và tự phê bình. Người coi đây là luật phát triển của Đảng - sự phát triển bao hàm sự tự chỉnh đốn và đổi mới.

Tag: xây dựng Đảng, phê bình, Nghị quyết Trung ương 4

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh: Phê bình để phát triển

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh: Phê bình để phát triển 

Cập Nhật 28-02-2017

Phê và tự phê bình là điểm mạnh xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của Chi bộ Hội Nông dân (HND) tỉnh. Từ đó, chi bộ lãnh đạo có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân.

Tag: Hội Nông dân, xây dựng Đảng, tự phê bình, phê bình

Lý luận - Phê bình Văn học: Không có tên trong giải thưởng

Lý luận - Phê bình Văn học: Không có tên trong giải thưởng 

Cập Nhật 11-08-2016

Phải chăng Lý luận - Phê bình Văn học không còn giá trị với đời sống văn học nghê thuật quốc gia?

Tag: lý luận phê bình văn học, giải thưởng hồ chí minh, văn học, giải thưởng nhà nước

Khó phê bình và tự phê bình khi vẫn tồn tại 'vùng cấm' 

Cập Nhật 24-09-2015

Theo TS Trần Văn Miều, để tự phê bình và phê bình có hiệu quả, phải không có “vùng cấm” trong nội bộ của Đảng. Như vậy, mọi cán bộ và đảng viên, ai, ở đâu và làm gì cũng phải thực hiện việc này

Tự giác và kiểm tra sau tự phê bình 

Cập Nhật 06-12-2012

(TTH) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiến hành tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) đã khơi dậy sức chiến đấu mới trong Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân. Sau đợt kiểm điểm của Trung ương Đảng, các tổ chức Đảng từ các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành tiến hành kiểm điểm trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tìm ra những nguyên nhân yếu kém, tồn tại, khuyết điểm của tổ chức Đảng và cá nhân trong điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 

Cập Nhật 14-11-2012

(TTH) - Toàn Đảng đang tiến hành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các cấp ủy Đảng và từng cá nhân kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Mục đích của kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này là nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Do vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành nghiêm túc, làm đến đâu chắc đến đó...

Tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong tự phê bình và phê bình 

Cập Nhật 28-06-2012

(TTH) - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu bốn giải pháp cần tiến hành, trong đó nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên được đưa lên hàng đầu.

Phê bình công khai trên báo chí 

Cập Nhật 21-06-2012

(TTH) - Trên báo chí, dù biểu dương hay phê phán, đều phải nhằm mục đích xây dựng. Khi phê bình, báo chí cần loại trừ sự phê bình với dụng ý xấu, hoặc vì động cơ cá nhân. Ngay khi có động cơ hoàn toàn trong sáng, cũng phải biết tiến hành phê bình thật nghiêm túc, thận trọng, khách quan, bảo đảm đầy đủ tính tư tưởng, tính chân thật, tính chiến đấu, tính quần chúng để đạt được hiệu quả cao nhất.

Tính hiệu quả trong tự phê bình và phê bình 

Cập Nhật 16-03-2012

(TTH) - Phê bình và tự phê bình hằng năm là quy định của Đảng. Trong tự phê bình và phê bình, mỗi đảng viên phải nêu ra những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, đề ra hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để xứng đáng là đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Đây là công việc thông thường, phê và tự phê bình thường của mỗi đảng viên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP