Kết quả tìm kiếm cho "techfest Hue 2022"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Tuyên dương 20 đơn vị có sản phẩm triển lãm tiêu biểu tại Techfest Hue 2022

Tuyên dương 20 đơn vị có sản phẩm triển lãm tiêu biểu tại Techfest Hue 2022 

Cập Nhật 26-03-2022

Hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm tạo cơ hội để giao lưu, hợp tác, chuyển giao công nghệ, kết nối các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Tag: bế mạc, techfest Hue 2022, tuyên dương, gian hàng tiêu biểu, công nghệ, khoa học

Chia sẻ, giải đáp nhiều thông tin về khởi nghiệp

Chia sẻ, giải đáp nhiều thông tin về khởi nghiệp 

Cập Nhật 26-03-2022

"Vốn không phải là vấn đề rào cản, mà quan trọng là phải "học khởi nghiệp". Học từ chuyên gia, cố vấn, kênh truyền thông..." là một chia sẻ tại diễn đàn.

Tag: techfest Hue 2022, khởi nghiệp, diễn đàn, mùa xuân, sáng tạo, khcn

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong toàn cộng đồng

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong toàn cộng đồng 

Cập Nhật 25-03-2022

Techfest Hue 2022 là sự kiện lớn của ngành KH&CN được tổ chức hằng năm nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Tag: ngày hội, cố đôkhởi nghiệp, techfest hue 2022, triển lãm, đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ

Bàn kế hoạch tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp - Techfest Hue

Bàn kế hoạch tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp - Techfest Hue 

Cập Nhật 10-03-2022

Techfest Hue 2022 là cơ hội nhằm tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi sự kinh doanh và KNĐMST trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tag: Cố đô, ngày hội, khởi nghiệp, trao đổi, triển lãm, chia sẻ

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP