Kết quả tìm kiếm cho "telemedicine"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đông Nam Á sẵn sàng cho sự thay đổi nhanh chóng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Đông Nam Á sẵn sàng cho sự thay đổi nhanh chóng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Cập Nhật 13-12-2022

Một cách tiếp cận hợp tác, tập hợp các bên liên quan sẽ là công cụ giúp lấp đầy những lỗ hổng hiện có trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Tag: Đông Nam Á, chăm sóc sức khỏe, y tế, sẵn sàng thay đổi, khám từ xa, Telemedicine, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hợp tác, khu vực công

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP