Kết quả tìm kiếm cho "tinh h��n"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 

Cập Nhật 24-08-2021

Các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến; quán triệt sâu sắc các văn bản mới của Trung ương.

Tag: Khai mạc, HN Tỉnh uỷ, bất thường, bàn kế hochj phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương 

Cập Nhật 24-02-2017

Đó là tinh thần chỉ đạo của Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai các văn bản mới của Trung ương...

Tag: HN cán bộ, chủ chốt, toàn tỉnh

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP