Kết quả tìm kiếm cho "trung ni��n"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hói Tre khiến cả trăm hộ dân “nín thở”

Hói Tre khiến cả trăm hộ dân “nín thở” 

Cập Nhật 25-08-2018

Hói Tre lấy nước từ sông Bồ, chảy qua thôn Giáp Đông, Giáp Trung kéo dài về đến xứ đồng Mậu Trị với chiều dài khoảng 3km.

Tag: ô nhễm, rác thải, hói Tre

Chất thép 

Cập Nhật 15-06-2011

(TTH) - Tháng 8/1933, ở nước ta nổ ra hai cuộc bút chiến lớn đầu tiên “Duy tâm hay duy vật” và “Nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật”. Trung tâm của sự kiện báo chí quan trọng đó là Huế. Khởi xướng, giành thắng lợi làm chấn động dư luận trong nước và góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin trên báo chí hợp pháp và công khai trong 2 cuộc bút chiến này là Hải Triều - Nguyễn Khoa Văn, nhà báo, chiến sĩ cộng sản, người con của xứ Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP