Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

16/12/2016 - 21:14

Tìm thấy hai quyển sách Công giáo in bằng chữ Nôm

TTH - Mới đây, trong quá trình sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại Cố đô Huế, Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh tìm thấy hai quyển sách in bằng chữ Nôm.

Quyển thứ nhất khổ 13,5x20,5cm, in trên giấy bản dày 231 trang; trang đầu in bốn chữ “Thánh giáo kinh nguyện”. Ở trang nhất in “Phần thứ nhất. Tóm lại những kinh đọc tối, sáng, ngày thường và ngày chủ nhật”. Trang cuối dòng chữ Nôm “in tại Kẻ Sở, ngày 13 tháng 5 năm 1929”. Quyển thứ hai khổ 13x20cm, giấy bản dày 211 trang; trang đầu khắc in dòng chữ “Sách truyện các Thánh”. Sách cho biết in năm 1908 và có in dòng chữ “Sách in chữ Nôm tại Kẻ Sở (Hà Nam)”

HV

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP