Văn hóa - Nghệ thuật Văn nghệ - Âm nhạc

30/09/2015 - 10:21

Tìm thấy một số bài ca Huế xưa

TTH - Mới đây trong khi nghiên cứu thực tế tại Cố đô Huế, chúng tôi tìm được một quyển vở chép tay (thư bút) đã ố vàng của Sảng Đình (biệt hiệu của linh mục Nguyễn Hy Thích (1891-1978); trong đó có 3 bài ca Huế: Đêm thu (điệu Kim tiền), Bài ca trùng cửu lên Ngự Bình (điệu Nam ai), Bài múa đêm Trung thu (nhạc của Đinh Doãn Sắc, lời Sảng Đình) và 9 bài của tác giả Dạ sĩ Thiện Trí, gồm:

- Tiết Trung thu (điệu Nam ai - Nam bình)

- Gương đạo hạnh (điệu Nam ai - Nam bình)
- Chư tăng kiết hạ (điệu Tứ đại cảnh)
- Mùa tươi sáng (điệu Hành vân)
- Cảnh đẹp chùa xưa (điệu Long ngâm)
- Tiếng chuông khuya (điệu Nam ai)
- Buổi bình minh (điệu Nam bình)
- Cảm tưởng mùa bão lụt (điệu Tứ đại cảnh)
- Nắng mùa hè (điệu Tứ đại cảnh)
Chúng tôi xin giới thiệu bài Gương đạo hạnh của Dạ sĩ Thiện Trí
Gương đạo hạnh
Nam ai
Gương không vướng bụi trong ngần, xuất trần thượng sĩ
Mùi danh lợi phù hoa, lánh khỏi lâu xa. Nêu đức độ vị tha, nỗi niềm nhơn ngã tiêu ma, tâm vô ngại bao la, bi trí rạng hòa chan hòa.
Thanh cao phẩm hạnh siêu phàm, hoa đàm điểm nhụy, gieo hương vị tình thương, rãi khắp muôn phương
Phước duyên vô lường, nguyện hoằng dương, nguồn cam lộ thanh lương, rưới tắt miền hỏa trạch tai ương. Pháp âm chơn thường, nhắc nhơn loại thoát đường mê vọng
Đèn trí huệ soi chung, Ta Bà đau khổ tiêu dung, quyên trừ nghiệp manh lung, ánh quang muôn trùng.
Nam bình
Pháp âm mầu nhiệm, vô biên, khéo tùy duyên, tạo đầy tươi sáng, trừ diệt tai khiên, đưa thuyền bát nhã qua miền, thẳng qua miền:
Cảnh không môn an lạc vui hiền, diệu huyền thanh thoát, mối tâm hương, dịu dàng thơm ngát, quén sạch ưu phiền.
Kiếp sanh linh, quanh vòng, khoáng hậu không tiền, duyên vay nợ trả liên miên, niềm ân oán, vấn vương khiên triền.
Diệt cội nguồn tham sân, si mạn đều thanh tịnh, nhẹ trần căn, thuyền vị lâng lâng, gội từ ân, tiêu điêu muôn phần.

Hồ Vĩnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP