Hiệu quả “kép”

Dù ở Huế chỉ mới có một cơ sở lưu trú (Sun & Sea Resort) đáp ứng được các tiêu chí để công khai nhận khách đến cách ly theo Quyết định 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP