Còn một khách cũng phục vụ

Ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch khẳng định, chủ trương của ngành là luôn phục vụ khách tốt nhất, dù chỉ còn một người.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP