Lao động du lịch: Chuẩn bị tâm thế đón đầu đà hồi phục

Nhiều doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu tuyển dụng lao động trở lại, tín hiệu tích cực cho thấy, hoạt động du lịch đang dần "ấm" lên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP