30/07/2015 - 23:07

Tinh giản tối thiểu 10% biên chế từ nay đến năm 2021

TTH - Chiều 30/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tham dự có các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh: Chính sách tinh giản biên chế là một trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tiền lương, cải cách chế độ công vụ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Trong những năm qua, công tác tinh giản biên chế của tỉnh đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế nhất định, tổng số biên chế hiện nay có xu hướng tăng lên, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã. Cơ cấu công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, trình độ, năng lực, chức danh theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị phải đảm bảo tinh giản trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế của cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền giao trong năm 2015.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP