Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

16/09/2016 - 21:10

Tổ chức Đoàn kết SODI (Đức): Hỗ trợ 5,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho người khuyết tật ở A Lưới

TTH - Từ tháng 7/2016, UBND tỉnh có quyết định tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Phát triển Trung tâm đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật và cải thiện sản xuất nông nghiệp ở huyện A Lưới” do Tổ chức Đoàn kết quốc tế SODI tài trợ gần 5,5 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2018.

Hiện nay, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với huyện A Lưới tiến hành cải tạo cơ sở Trung tâm Hy vọng tại xã Hồng Thượng để đào tạo nghề cho người khuyết tật ở địa phương; đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo may mặc, dệt, thủ công mỹ nghệ; tập huấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng các mô hình phát triển kinh tế ở xã Hồng Thượng, Hồng Kim, Đông Sơn và Bắc Sơn nhằm cải thiện điều kiện sống của 450 hộ gia đình; trong đó, có ít nhất 40 gia đình có người khuyết tật tại các địa phương này.

M.V

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP