Giáo dục Tin tức giáo dục

27/12/2013 - 10:02

Tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên tiếng Anh

TTH.VN - Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tổ chức khóa bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên tiếng Anh các trường THPT của 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong các ngày từ 25 đến 29/12.

Đây là một nhiệm vụ của Trường đại học Ngoại ngữ Huế khi tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp thuộc Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020. Khóa bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho các giáo viên tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật những nội dung mới nhất trong việc dạy học tiếng Anh cho học sinh. Cùng với việc trang bị những kiến thức mới, khoá tập huấn còn là cơ hội để các giáo viên tự phản hồi, đánh giá, phân tích cách thức có thể áp dụng chương trình thí điểm tiếng Anh vào hoàn cảnh cụ thể của từng trường.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP