22/12/2017 - 21:48

Tổ chức thực hiện hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp bộ máy

TTH - Triển khai thực hiện Kế hoạch 07-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 được đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng Cụm thi đua số III diễn ra ngày 22/12.

Đến dự hội nghị, có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Thăng An, Vụ trưởng Vụ địa phương II - Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2017, Ban Tổ chức 13 tỉnh, thành phố trong Cụm III đã đóng góp ý kiến chất lượng, tâm huyết vào dự thảo các văn bản của Trung ương; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP