23/10/2017 - 21:45

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7690/UBND-BTCD gửi thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP. Huế về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tốt công tác tiếp công dân trong thời gian diễn ra Kỳ họp Quốc hội và khi có yêu cầu đột xuất khác, đảm bảo cho mọi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo, đúng pháp luật. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, kéo dài, vượt cấp...

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP