Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

06/12/2021 - 10:48

Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng được hỗ trợ 1-2 triệu đồng/tháng

TTH.VN - Ngày 6/12, theo quyết định của UBND tỉnh vừa được ban hành thì Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng sẽ được hỗ trợ 1 triệu hoặc 2 triệu đồng/tổ/tháng tùy vào địa bàn và các vùng được phân loại dịch.

Tùy theo địa bàn, tính chất công việc, mỗi tổ công tác chống dịch cộng đồng được hỗ trợ 1-2 triệu đồng/tổ/tháng 

Định mức khoán kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng được quy định cụ thể như sau: Hỗ trợ mức 2 triệu đồng/tổ/tháng đối với các địa bàn có áp dụng biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo các Chỉ thị số 15 và số 16 của Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 9/2021 trở về trước) và các vùng được phân loại dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 (cấp nguy cơ cao tương ứng với màu cam và màu đỏ) quy định tại  Nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (từ tháng 10 đến hết năm 2021).

Các địa bàn còn lại được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/tổ/tháng.

Mức hỗ trợ quy định áp dụng kể từ ngày Tổ được UBND cấp xã quyết định thành lập đến hết năm 2021.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành công tác được giao của Tổ, giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo mức quy định nêu trên đối với các Tổ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng chính là cầu nối chủ động về công tác phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đến với nhân dân, hỗ trợ kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình cơ sở, phát hiện, truy vết, cách ly trong công tác phòng, chống dịch giúp cho người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP