06/07/2016 - 19:01

Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh giải quyết 1.094 vụ án các loại

TTH - Từ đầu năm đến nay Tòa án Nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh thụ lý 1.754 vụ án các loại, giải quyết 1.094 vụ (đạt tỷ lệ 62,4%), so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2,1%.

Có được kết quả đó là nhờ TAND hai cấp luôn nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nâng cao tiến độ và chất lượng xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; chú trọng, tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án trọng điểm, điển hình tại các địa phương; việc ra quyết định thi hành án kịp thời.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP