24/10/2013 - 16:49

Tọa đàm về chuẩn mực đạo đức phụ nữ

TTH - Sáng 24/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tọa đàm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuẩn mực đạo đức phụ nữ Việt Nam cho hơn 100 cán bộ công đoàn chủ chốt trên địa bàn toàn tỉnh.

Tọa đàm nhấn mạnh vai trò của các các cấp công đoàn tỉnh trong công tác tuyên truyền vận động, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ, đánh giá triển khai thực hiện chuẩn mực “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP