Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/01/2016 - 15:55

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 1.510 đại biểu.


Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội XII.

Đồng chí Trương Thị Mai thay mặt đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách bổ sung các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Thuận Hữu thay mặt đoàn Thư ký Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc Diễn văn Bế mạc Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Trưởng đoàn Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP