Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/02/2016 - 22:05

Toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

TTH - Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ vào số liệu dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2015 là hơn 1,150 triệu người thì số đại biểu HĐND tỉnh được bầu theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016- 2021 là 53 đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh là 14 đơn vị; số đơn vị bầu 5 đại biểu là 4 đơn vị, số đơn vị bầu 4 đại biểu là 3 đơn vị, số đơn vị bầu 3 đại biểu là 7 đơn vị.

Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 là đến hết ngày 13/3/2016, tại Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP