20/09/2014 - 04:29

Toàn tỉnh có 292 doanh nghiệp đăng ký mới

TTH - Theo thông tin từ UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 292 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng số vốn đăng ký trên 713 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 5.077 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 24.750 tỷ đồng.

Tỉnh đã cấp mới 18 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng (gồm: 10 dự án ngoài khu công nghiệp, 07 trong khu công nghiệp và 01 trong khu kinh tế); cấp mới 07 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 41 triệu USD; lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 78 dự án, với tổng vốn 2.241,8 triệu USD.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP