14/11/2015 - 05:20

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 ước đạt 9,03%

TTH.VN - Ngày 13/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và thông qua các dự thảo báo cáo, đề án trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá VI. 

Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đề án do các sở, ngành chủ trì tham mưu soạn thảo. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 của tỉnh, các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh; đồng thời phân tích một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

Theo đó, trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,03%; trong đó, dịch vụ tăng tăng 9,97%, CN-XD tăng 9,2%; nông lâm ngư nghiệp tăng 4,22%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 30 tỷ đồng, tăng 9,1%; giá trị xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, tăng 7,17% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng tiếp tục được quan tâm, dự ước đến cuối tháng 12/2015, tổng huy động vốn đạt 28 ngàn tỷ đồng, tăng 15,2%; tổng dư nợ cho vay đạt 26,6 ngàn tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Thu NSNN ước đạt 4.934 tỷ đồng, tăng 7%. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt 16.320 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1%, nhờ đóng góp của các ngành dệt may, điện năng, sản xuất xi măng. Trong năm, các khu công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.851 tỷ đồng; Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.021 tỷ đồng

Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực, diện tích gieo trồng, tổng sản lượng lương thực, rau đậu, tổng đàn gia súc, gia cầm, trồng rừng ổn định và phát triển; nuôi trồng và đánh bắt thủy sản phát triển mạnh, với sản lượng nuôi trồng đạt trên 15 ngàn tấn, sản lượng đánh bắt trên 39 ngàn tấn, tăng 9,1%, đặc biệt nhờ đội tàu đánh bắt xa bờ phát triển mạnh nên khai thác biển tăng trên 10% với sản lượng khai thác đạt 35,2 ngàn tấn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục có những bước phát triển. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm đặc biệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, KT-XH của tỉnh trong năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế như: lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng trở lại nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, các sản phẩm chủ lực chịu sự canh tranh gay gắt. Dịch vụ du lịch liên tục giảm sút, tổng lượng khách lưu trú chỉ đạt 1.776 nghìn lượt, giảm 3,75%, bằng 80% kế hoạch, điều này cho thấy môi trường du lịch của tỉnh giảm sức hấp dẫn; công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư còn gặp nhiều khó khăn do các chính sách về đất đai, đền bù còn bất cập; huy động nguồn lực đầu tư phát triển cho xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 9%, tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người từ 2.000-2.100 USD; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 750 triệu USD; tổng đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng; tổng thu NSNN 5.650 tỷ đồng; tạo việ làm mới cho 16 ngàn người; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 58%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 76%...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị, các sở, ngành cần rà soát lại các chỉ tiêu kết quả KT-XH năm 2015 và chỉ tiêu đặt ra cho năm 2016 sao cho đúng tình hình và phải sát với thực tế.

Trong đó, các sở, ngành và địa phương phải đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế của mình để có giải pháp khắc phục, tăng cường công tác phối hợp, tham mưu giải quyết các vấn đề vướng mắc trong GPMB, thu hút đầu tư. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành trong CCHC, thủ tục thu hút đầu tư, kinh doanh, gắn với cơ chế kiểm soát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Quan tâm phát triển các lĩnh vực VH-XH, y tế, giáo dục, chính sách giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội…

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng du lịch đạt thấp, khách lưu trú liên tục giảm, trong khi thế mạnh của tỉnh là du lịch, đây là vấn đề đáng lo nhất, cần có giải pháp tốt hơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh.

Về các dự thảo báo cáo, dự án khác, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành chức năng hoàn thiện bảo đảm căn cứ khoa học, khả thi làm cơ sở để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 11 sắp đến.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP