07/12/2015 - 14:57

Tổng Bí thư: "Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua"

TTH.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy

Sáng 7/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố.

tong bi thu: "cong viec hang ngay chinh la nen tang thi dua" hinh 0
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Về dự Đại hội có 1.800 đại biểu chính thức là những điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (Nhân dân, Ưu tú), Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước khen thưởng trong 5 năm qua.

Đây là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất... góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

tong bi thu: "cong viec hang ngay chinh la nen tang thi dua" hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng; là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Đại hội. Thủ tướng nêu rõ: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động, trở thành cao trào cách mạng của quần chúng nhân dân.  Các phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững, chính trị ổn định, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được tăng lên. Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Đại hội lần này cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.  

tong bi thu: "cong viec hang ngay chinh la nen tang thi dua" hinh 2
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng 5 năm (2011-2015)

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, trong đó khẳng định: Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đến nay, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được hoàn thiện. Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên được người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, phong trào thi đua yêu nước tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu: hàng năm 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; 100% các phong trào thi đua xây dựng được tiêu chí cụ thể, thiết thực. Đến năm 2020, có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

tong bi thu: "cong viec hang ngay chinh la nen tang thi dua" hinh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2011 – 2015, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Thống nhất với những chủ trương, giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết trình Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy: "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua". Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Tổng Bí thư chỉ rõ tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp; Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên trách thi đua, khen thưởng. 

tong bi thu: "cong viec hang ngay chinh la nen tang thi dua" hinh 4
 Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác cần làm thường xuyên và tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và các điển hình người tốt.

Trong chương trình làm việc, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX sẽ nghe tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương. Trong phiên bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Vũ Duy (Theo VOV)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP