Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

13/12/2016 - 14:38

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của Quân đội trong năm qua, đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẳng định vai trò của Quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngày 13/12, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 2016 tổng kết các mặt công tác quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2016; triển khai nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016 và những nhiệm vụ, giải pháp chính năm 2017.

Năm 2016, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát hướng về cơ sở, bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ, triển khai quyết liệt toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân đội quốc phòng, luôn chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, thực sự là lực lượng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc.

Quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia có hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng lên; trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Toàn quân luôn kiên định, vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, toàn quân quán triệt Nghị quyết 756 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2016-2020; đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường; tập trung kiểm tra giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của Quân đội trong năm qua, đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẳng định vai trò của Quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện cán bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; k ết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại, trong đó tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quân đội cần đặc biệt chăm lo công tác cán bộ; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư mong rằng, những nội dung công tác của năm 2017 sẽ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đạt được hiệu quả rõ rệt, thiết thực. Tổng Bí thư tin tưởng, Quân đội nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP