Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

21/06/2016 - 10:17

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV

UB Thường vụ Quốc hội khoá XIII vừa gửi giấy triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV từ ngày 20/7/2016. Ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quốc hội khoá XIV sẽ có ít đại biểu hơn Quốc hội khoá XIII.

Căn cứ quyết định triệu tập của UB Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi giấy mời tới các ông/bà trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV về Hà Nội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIV từ ngày 20 đến ngày 29/7/2016.

Giấy mời được gửi đến 496 người trúng cử cùng với dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất mà UB Thường vụ Quốc hội đã lên lịch với lưu ý những người trúng cử dành thời gian cho ý kiến về các nội dung đề xuất, phản hồi trước ngày 5/7 để kịp tiếp thu, chỉnh lý và trình UB Thường vụ Quốc hội quyết định trước khi kỳ họp thứ nhất bắt đầu.

Theo nội dung dự kiến, ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau đó, Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.

Phần lớn thời gian của kỳ họp thứ nhất được dành để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước. Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội.

Quốc hội cũng bầu Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ và tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Đồng thời, trong chương trình nhân sự, Quốc hội xem xét phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Ngay tại kỳ họp đầu tiên, các tân đại biểu Quốc hội cũng bắt tay ngay vào chương trình nghị sự rất căng với việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Quốc hội cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề, nghị quyết về một số vấn đề quan trọng (nếu có).

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tự nghiên cứu nhiều báo cáo như báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công.

Một báo cáo rất được chú ý, sẽ được Chính phủ bổ sung theo yêu cầu của UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp vừa qua là báo cáo về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục tình trạng cá chết ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa-Thiên Huế.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP