Kinh tế Thông tin thị trường

28/03/2016 - 14:26

Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2016

Tổng cục Thống kê cho biết đang bắt đầu tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2016 nhằm thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng tiến hành đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp; cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho hay, cuộc điều tra doanh nghiệp 2016 có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương.

Đối tượng và đơn vị điều tra bao gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp, các hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2016 và hiện đang tồn tại; các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp.

Cuộc điều tra này cũng được tiến hành đối với 31 Tập đoàn, Tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước…

Nội dung điều tra bao gồm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, lao động, thu nhập của người lao động, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư, tình hình sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.

Danh sách đơn vị điều tra được lập dựa vào danh sách doanh nghiệp và danh sách các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp từ kết quả Điều tra doanh nghiệp các năm trước và nguồn thông tin của cơ quan thuế, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp các cấp...

Đối với chọn mẫu điều tra, nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 50-99 lao động. Theo đó sẽ chọn 50% số doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các ngành. Tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chọn 30% số doanh nghiệp.

Đối với nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 10-49 lao động sẽ chọn 20% số doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, trung gian tài chính; tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng chọn 15%. Đồng thời, chọn 15% số doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương mại và dịch vụ-trừ ngành bảo hiểm, trung gian tài chính. Còn ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chọn 10%.

Tổng cục Thống kê cho biết, do tính chất phức tạp của nội dung điều tra và trình độ của cán bộ kế toán, thống kê cũng như ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra khác nhau, nên áp dụng các phương pháp thu thập số liệu sau theo hình thức: thu thập trực tiếp (điều tra viên phỏng vấn trực tiếp kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp) và thu thập gián tiếp (tổ chức hội nghị tập huấn cho kế toán trưởng, cán bộ kế toán hoặc thống kê của doanh nghiệp về phương án điều tra)

Cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 3/2016. Dự kiến, đến tháng 11/2016 sẽ phổ biến kết quả tổng hợp nhanh và đến tháng 12/2016 sẽ phổ biến kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP