Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

22/04/2021 - 15:46

Tổng điều tra, rà soát về người khuyết tật

TTH.VN - Ngày 22/4, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phương pháp điều tra, rà soát thống kê, thu thập thông tin về NKT tại 145 xã, phường, thị trấn và các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh học nghề cắt may tại cơ sở

Số liệu về NKT trên địa bàn tỉnh hiện vẫn đang sử dụng từ những thông tin, số liệu cũ, dự ước mà chưa được cập nhật mới. Nên, hoạt động này nhằm hình thành dữ liệu, cập nhật thường xuyên và quản lý về NKT, làm cơ sở xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với NKT.

Hội nghị phổ biến, tập huấn cho điều tra viên về phạm vi, đối tượng, tiêu chí và phương pháp điều tra rà soát về NKT; quy trình điều tra, rà soát.

Thời gian đến, tiến độ thực hiện điều tra, rà soát đối với cấp xã từ ngày 25/4 đến 25/6 tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát cho UBND cấp huyện; cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra, rà soát cho Sở LĐTBXH trước ngày 10/7 và Sở LĐTBXH tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra, rà soát NKT trước ngày 20/8/2021.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP