Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

31/07/2015 - 16:33

Tổng doanh thu của các hợp tác xã đạt 256,5 tỷ đồng

TTH - Đó là con số khá ấn tượng được nêu ra tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của hợp tác xã (HTX) năm 2014, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức ngày 31/7.

Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 158 HTX nông nghiệp, trong đó 44,3% đạt loại khá, 44,3% trung bình và 11,4% loại yếu. Tổng nguồn vốn đầu tư của các HTX là 516 tỷ đồng, bình quân mỗi HTX 3,3 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 256,5 tỷ đồng, tăng 2,22 tỷ đồng so với năm 2013; lãi 14,30 tỷ đồng, bình quân mỗi HTX lãi gần 92 tỷ đồng. Các HTX tại một số huyện, thị xã hoạt động có hiệu quả cao, như thị xã Hương Thủy lãi trên 3,8 tỷ đồng; Phú Vang lãi trên 3,2 tỷ đồng…

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP