Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

19/07/2022 - 16:21

Tổng kết 20 năm hoạt động tín dụng chính sách

TTH.VN - Ngày 19/7, các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính Phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách tại Quảng Điền

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Theo đó, NHCSXH huyện Quảng Điền đã chuyển tải trên 1.454 tỷ đồng cho hơn 78,9 ngàn khách hàng vay vốn, trong đó, có hơn 24,4 ngàn lượt hộ nghèo, hơn 6,5 ngàn lượt hộ cận nghèo và hơn 8 ngàn lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn... Tính đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 376,9 tỷ đồng, với 9.457 khách hàng còn dư nợ. Trong đó ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội dư nợ 376,4 tỷ đồng, chiếm 99,8% trong tổng dư nợ của NHCSXH huyện, với 9.440 hộ vay vốn, sinh hoạt tại 247 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV).

Tại Phong Điền, thông qua các chương trình, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong 20 năm qua đã có trên 77.772 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH huyện.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tạo Phong Điền

Còn tại Phú Vang sau 20 năm triển khai NĐ 78, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện để người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, từ đó góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 108.068 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 1.799.243 triệu đồng.

Dịp này, Tổng giám đốc NHCSXH, Chủ tịch UBND các huyện đã tặng Giấy khen các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện và phối hợp triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP