Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

16/01/2012 - 21:11

Tổng kết công tác báo cáo viên Tỉnh ủy năm 2011

TTH - Chiều 16/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy năm 2011, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo tóm tắt kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XI, tập trung vào các vấn đề về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH giai đoạn 2011-2020 và một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; báo cáo những thành quả trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy năm 2011, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, tạo nên nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh... Đặc biệt, hội nghị đã tiến hành thảo luận một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

 

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP