Giáo dục Tuyển sinh

26/11/2010 - 18:37

Tổng kết công tác khảo sát về chất lượng giảng dạy của giảng viên

TTH - Trường đại học Khoa học Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Trường triển khai công tác khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ học kỳ II năm học 2007-2008 đến nay đã được 3 đợt với 10.774 phiếu khảo sát trên 242 giảng viên.

Nhìn chung, các nội dung khảo sát cho thấy sinh viên khá hài lòng với quá trình giảng dạy của giảng viên. Phần lớn các giảng viên giảng dạy theo đúng kế hoạch; tài liệu giảng dạy biên soạn đầy đủ; nội dung của học phần được chuyển tải đầy đủ và chính xác; giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy, chú ý rèn luyện các kỹ năng phần mềm cho sinh viên, giải đáp thỏa mãn những thắc mắc của sinh viên trong giờ học và sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập.

Tuy nhiên, có hai nội dung khảo sát chưa được đánh giá cao đó là phương pháp dạy và kiểm tra – đánh giá. Nhiều sinh viên cho rằng, phương pháp giảng dạy của giảng viên chưa đa dạng, phong phú, chưa thật sự lôi cuốn sinh viên trong giờ học; việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình giảng dạy chưa hiệu quả; một số giảng viên còn quá lạm dụng thiết bị projector và một số giảng viên chưa công bố điểm thành phần 30% cho sinh viên trước khi thi kết thúc học phần...

Thanh Vân
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP