Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/01/2012 - 07:22

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2011

TTH - Sáng 6/1, UBMTTQ Việt Nam TP Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2011 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012.

Năm 2011, MTTQ TP cùng các tổ chức thành viên và Mặt trận cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, tăng cường phối hợp với chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong năm qua, Ban vận động “Ngày Vì người nghèo” TP và các phường vận động được trên 1,1 tỷ đồng, qua đó, đã tiến hành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà và chia sẻ cho nhiều trường hợp khó khăn.

 

Năm 2012, hệ thống mặt trận và các đoàn thể tổ chức thành viên từ TP đến cơ sở sẽ tập trung mọi nguồn lực, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và hướng hoạt động về cơ sở nhằm tạo những chuyển biến mới trong phong trào quần chúng…

 

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP