Kinh tế Khoa học - công nghệ

16/01/2012 - 14:01

Tổng kết ngành khoa học công nghệ năm 2011

TTH -  Sở Khoa học Công nghệ (KHCN) tổng kết hoạt động KHCN năm 2011; đồng thời triển khai kế hoạt nhiệm vụ năm 2012. Năm 2011, ngành KHCN Thừa Thiên Huế đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT- XH ở địa phương.

Trong năm có 52 nhiệm vụ KHCN các cấp đưa vào triển khai thực hiện trên các lĩnh vực như: nông lâm ngư nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, bảo vệ tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin... Hoạt động quản lý công nghệ, thông tin khoa học, quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng được đẩy mạnh. Công tác sở hữu trí tuệ, xây dựng, quảng bá thương hiệu được ngành quan tâm hơn... Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm, hội nghị đã nêu ra một số tồn tại của hoạt động KHCN như: các nguồn nhân lực KHCN trên địa bàn còn hạn chế. Nhiều sản phẩm chưa có hàm lượng KHCN cao mang thương hiệu Huế; Các đề tài, dự án gắn với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa nhiều. Hoạt động KHCN ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển tại địa phương...

Năm 2012, ngành KHCN tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động KHCN sát với yêu cầu thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương, từng bước làm nền tảng vững chắc để xây dựng Thừa thiên Huế trở thành trung tâm KHCN của khu vực miền Trung và cả nước..                                              

          MV
 
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP