Giáo dục Tin tức giáo dục

29/05/2013 - 10:39

Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 66.301 hồ sơ

TTH.VN - Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế năm 2013 vừa có thống kê đầy đủ về số hồ sơ đăng ký dự thi trong cả 2 đợt thi là 66.301 hồ sơ, tăng 6.666 HS so với năm 2012.

Trong đó, số hồ sơ liên thông tại Đại học Huế là 291 hồ sơ và mượn Đại học Huế để liên thông vào trường khác là 15 hồ sơ. Đợt 1 thi khối A, A1, V có 20.910 hồ sơ, tăng 1.436 hồ sơ so với năm ngoái. Đợt 2 thi khối B,C,D,H,M,T có 45.391 hồ sơ, tăng 5.230 hồ sơ so với năm ngoái. 

Thí sinh dự thi vào Đại học Huế kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012. Ảnh: Ngọc Hà

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013,Đại học Huế tuyển tổng số 12.450 chỉ tiêu cho 96 ngành đào tạo trong đó có 72 chỉ tiêu đào tạo liên kết với nước ngoài, 90 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình tiên tiến, 1.000 chỉ tiêu đào tạo liên thông và 450 chỉ tiêu cao đẳng.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP